TTO HAVO DAG, ISK OP BEZOEK.

Op dinsdag 11 juni kwamen de leerlingen van 2 klassen van de Internationale Schakel Klas bij ons op bezoek. Samen met de TTO Havo 1 klassen hebben ze 3 lessen gevolgd. Tekenen, Frans en L.O., met als doel om de verschillen maar vooral de overeenkomsten van elkaar te belichten.

Na deze lessen was het tijd voor iets lekkers. Typische Hollandse lekkernijen werden door de Mencianen meegebracht. De ISK-ers brachten het eten van eigen land mee.

Het was een gezellige leuke dag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star