NAC Streetleague is gestart

Dit zijn de meiden en jongens 2e klas die dit jaar onze school gaan vertegenwoordiger tijdens de NAC streetleague. Jammer genoeg is na de opening en een paar fikse buien besloten om het toernooi af te lassen.

10 oktober de eerste competitie wedstrijd. De meisjes spelen in de Ploegstraat en de jongens in de Oranjeboomstraat beide om 16:00 uur! Kom kijken en aanmoedigen.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star