Tekenleerlingen bezoeken Studio Mango

Vandaag hebben een aantal tekenleerlingen uit Havo 5 en VWO 6 een bijzonder goede en leerzame les gehad. Thijs Sjoerdsma van Studio Mango gaf een rondleiding en mini-workshop industrieel vormgeven op locatie in het bedrijf aan de oranjeboomstraat. Na een introductie en rondleiding daalden de toekomstige vormgevers af in de kelder om na een heldere presentatie aan de slag te gaan. In een creatieve brainstorm-sessie werd door team mencia het bed van de toekomst bedacht. Wie weet binnenkort te bestellen op menciadetv.com! 😉

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star