NAC Streetleague

Dit jaar doet Mencia voor het eerst mee met de NAC streetleague. En heeft nu 2 top teams die deelnemen. Tot op heden zijn ze onverslagen. Elke donderdag speelt er een team. 01-11-2018 spelen de meiden uit tegen het Markenhage.

8-11-2018 speelt het jongens team thuis tegen het O.L.V. beide om 16:00 uur. Ons stadion is in de Oranje Boomstraat 242.

Kom kijken met spandoeken en toeters. Want teams krijgen ook punten voor leuk publiek! Voor meer info zie http://nacstreetleague.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star