Mencia hockeyteams naar Landelijke Finale

Bijna alle teams van het Mencia zijn door naar de landelijke finale in Amsterdam. Een enorme prestatie. Alleen het meisjes bovenbouw team moet het stedelijk gymnasium boven zich laten. Zij werden 2e op het regionale toernooi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star