Road to Belgium

Lynn de Bock en Zola Vorstius zijn 1,5 en 2,5 jaar geleden opgenomen in het topsporttraject van Flik-Flak in Den Bosch. Dit betekent dat ze gemiddeld zo’n 5x per week naar Den Bosch gaan om daar dan 3,5 tot 4 uur te trainen. Deze zware combinatie van trainen en school is al een prestatie op zich en wordt nu beloond met een WK kwalificatie. Het WK zal van 4 t/m 10 april in Antwerpen gehouden worden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star