workshop percussie

A3d maakte zich in de Nieuwe Veste op voor een workshop percussie. Na een introductieronde waarbij verhuizingen, vriendschappen en een schoothondje van 45 kilo besproken werden, vielen er rake klappen op de strakgespannen vellen van de trommels die al stonden te wachten om bespeeld te worden. De workshopleider, zelf percussionist van beroep en opgetrommeld vanuit Amsterdam, was zichtbaar onder de indruk van de harmonische trillingen die door de atheneum leerlingen door het kleine en rommelige lokaaltje geslingerd werden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star