Wiskunde project brugklas

Wie denkt dat wiskunde alleen maar internationaal is omdat het een wetenschap is die over de hele wereld bejubeld wordt, moet maar eens gaan praten met de leerlingen van de eerste klassen die afgelopen dinsdag mee hebben gedaan aan het wiskundeproject in de mencia week. Zij hebben kennis mogen maken met een aspect van de wiskunde die voor velen onderbelicht blijft. De zogenaamde wiskunst. Een combinatie van wiskunde en kunst. Deze combinatie kent vele verschijningsvormen, maar de brugklassers zijn met Arabische muziek op de achtergrond in de sfeer van duizend-en-één-nachten met behulp van passer, geodriehoek en kleurpotloden patronen gaan ontwerpen waar ze in het Alhambra nog een puntje aan kunnen zuigen. Kijk maar eens naar de foto’s, waar een kleine selectie van de kunstzinnige uitspattingen op terug te vinden is. De twinkelingen in de oogjes van de leerlingen verraden tevens het plezier dat ze hadden tijdens deze creatieve ochtend.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star