Tijn (Hv1d), Teun (Hv1d), Mees (Hv1d), Teun (Tg1d), Daan (Ta2a) hebben vrijdag 2 Maart deelgenomen aan het voetbaltoernooi voor Bredase middelbare scholen. Dit toernooi werd georganiseerd door het Newman College.

Onze jongens lieten na 5 wedstrijden het Graaf Engelbrecht, het Nassau met 2 teams en Prinsentuin ruim achter hen. Samen met het Newman hadden ze een gelijk aantal punten. Helaas zijn we met 3 goals verschil tweede geworden.

Een mooi resultaat voor een geslaagde gezellige sportive middag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star