Mencia & Politics

 

Jeugd & Politiek
Mentale problemen onder jongeren, zwerfafval, jongeren weer naar buiten krijgen, daklozen; allemaal zaken die volgens Bredase scholieren dringend opgelost moeten worden.
Afgelopen woensdag was de kick-off bijeenkomst van het project Jeugd & Politiek bij de
gemeente Breda onder leiding van burgemeester Depla. Al voor de 10e keer wordt het
project georganiseerd waarbij leerlingen van alle middelbare scholen in Breda uitgenodigd worden mee te denken met de gemeenteraad om lokale maatschappelijke problemen op te lossen.
Voor het Mencia was dit jaar de primeur, wij waren nooit eerder van de partij. In totaal 7
scholen stuurden een afvaardiging van leerlingen die in een 5 minuten durende pitch

probeerde aandacht te vragen voor een – in hun ogen – nijpend probleem. Na stemming
bleek de pitch van het Newman het meest aan te spreken.
De komende maanden gaan Simon Visser, Jelen Franjic, Niek Hurks, Bram Duit en Jack
Heijmans (allen V5) aan de slag om een oplossing te bedenken voor de achteruit
hollende gezondheid van Bredase jongeren. Ze zullen begeleid worden door Monica
Tecklenburg (burgerraadslid Groenlinks) en ondergetekende. Onze groep gaat een project bedenken en dat volledig uitwerken in een projectvoorstel, bestaande uit een
probleemanalyse, projectplan, tijdplan, begroting en communicatieplan. Medio april 2018 wordt door de gemeenteraad uit alle projectvoorstellen het beste voorstel gekozen. Het winnende groepje mag met een bedrag van 5000 euro het project ook daadwerkelijk uitvoeren!

Fieke Hafmans

Screen Shot 2017-11-14 at 20.51.43

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star