China Reis Mencia!

china-team-groepsfotoNi hao! Op vrijdag 14 oktober vertrekken 7 leerlingen van het Mencia voor anderhalve week naar China. Zij nemen deel aan het China project dat vorig jaar is opgezet. Wil je meer weten over dit avontuur? Kijk dan eens op hun website: http://www.chinateammencia.wix.com/chinateam

Als ze in China zijn, zullen ze hier ook dagelijks een blog bijwerken. Groetjes, China Team Mencia!

Joep V4th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star