Uitwisseling Bernay

Onze gasten uit Barnay hebben Amsterdam bezocht (waterfietsen en het van Gogh museum), in Rotterdam zijn we naar het Boijmans van Beuningen museum geweest waar we de rondleiding hebben afgesloten met een schilder atelier.

Verder hebben we een tocht gemaakt door het Verdronken Land van Saeftinghe. Deze tocht duurt drie uur, door water en drijfzand. In Frankrijk, Normandië, zijn we naar de landingsstranden geweest, het Amerikaans kerkhof bij Omaha Beach. We hebben die week veel gesport, golf, volley, badminton. Het waren twee geweldige weken, fijne leerlingen, schitterend weer en leuke programma’s !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star