Mencia-kunst in Breda’s Museum

Op dinsdag 15 juni is in het Breda’s Museum de tentoonstelling Spectrum van Spanning geopend. Bijzonder hieraan is dat al het werk op deze tentoonstelling gemaakt is door leerlingen bij het vak tekenen op verschillende middelbare scholen in Breda. Ook het Mencia is mooi vertegenwoordigd op deze expositie. Er is werk te zien van Vif Theunissen (h5), Suzan van Dongen (h5), Karlijn van Overbeeke (v6) Ilona Vissenberg en  Sofie Krijnen (h5)

csm_Poster_JasperJ__resized1MB_9056306b96

IMG_4066

Twee leerlingen per school zijn aangesteld als ‘junior-curatoren’, en hebben (na een spoedcursus curatorschap) uit de vele werken die zijn gemaakt een selectie gemaakt die past binnen het zelfgekozen thema. Verschillende interpretaties van spanningen tussen mens en maatschappij, zowel innerlijk als als uiterlijk worden verbeeld door de werken. Voor Mencia hebben Ilona Vissenberg en Sofie Krijnen als curator gewerkt. Beide leerlingen zullen als vervolgstudie ook richting een kunstopleiding gaan, waar hun opgedane kennis en ervaring goed van pas komt.

IMG_4070

IMG_4074

IMG_4075

IMG_4063

Deze expositie is de eerste samenwerking tussen het Breda’s Museum en het voortgezet onderwijs. Hopelijk hangt volgend jaar het hele museum vol werk van alle scholen! Misschien hangt jouw werk er dan ook bij!

De tentoonstelling is nog tot 10 juli te bewonderen in het Breda’s Museum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star