Eerste van een reeks

Schermafbeelding 2016-03-04 om 19.02.00De Mencia week zit erop. Er zijn zeer veel activiteiten georganiseerd waaraan jullie hebben deelgenomen. Maar er was er maar een waar je voor mocht kiezen. Mocht je de ZEP gemist hebben of wil je nagenieten en onze ZEP wereld met andere delen. Dan wordt dat vanaf nu mogelijk. Alle foto’s en films zullen aankomende maand binnen druppelen.

Te beginnen met het eind!

 

Veel plezier.

 

HET ZEPTEAM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star