V5 culturele dag Rotterdam

Leerlingen van V5 zijn op de woensdag van de Mencia week naar Rotterdam geweest. Daar hebben ze een repetitie van het Rotterdams Philharmonisch Orkest bijgewoond, gedirigeerd door Jaap van Zweden en hebben ze ofwel een theaterworkshop bij het RO Theater gehad, ofwel hebben ze een bezoekje gebracht aan het Boijmans van Beuningen. 

   
    
    
    
   

    
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star