Beethoven en Goethe met Anna Fridman

Op dinsdag in de Mencia week zijn muziek, filosofie en Duits klassen uit de bovenbouw naar Anna Fridman gaan luisteren op de Nieuwe Veste. Ze vertelde over Beethoven en Goethe op theatrale wijze en wisselde haar verhaal af met klassieke muziek stukken. 

   
    
   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star