Gastcollege Assistant Director Cora Aarnoutse

Op Maandag 22 Februari gaf Cora Aarnoutse, Assistant Director bij onder andere producties als Michiel de Ruyter, Bros before Hos en het nog te verschijnen ‘Storm’ een inspirerend gastcollege over de filmwereld in het algemeen, en specifiek de zee aan taken die bestaan voor een assistant director. Op interactieve wijze stimuleerde ze leerlingen van de verschillende ‘departments’ – verschillende groepjes leerlingen kregen de taak om vanuit een bepaalde invalshoek naar een scene te kijken (licht, kleding, visagie, art-department en special effects) – na te denken over de praktische en logistieke zaken die komen kijken bij het vertalen van een scene uit een script naar een ‘mooi plaatje’ waarmee de regisseur en cameracrew kan werken.

Aan de hand van drie fragmenten en de oorspronkelijke tekst van het script nam ze leerlingen mee langs alle praktische ‘ins en outs’ van de filmset. Van het managen van 115 man  figuratie tot de kopjes koffie voor de acteurs, en van stunt-team explosieven tot fluitjes zonder geluid voor bijzondere acteurs.

Uiteraard worden de filmprojecten van CKV dit jaar extra spicy en professioneel na een injectie van zoveel kennis!

IMG_2080IMG_2090IMG_2096

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star