5 Febr. warme truien dag

Komende vrijdag 5 februari is het weer Sweaterday. Ook dit jaar draaien wij de verwarming weer een dagje uit met als doel het milieu in het zonnetje te zetten. In de grote en kleine pauze zal er weer warme biologische chocolademelk mét slagroom worden verkocht. Dus trek allemaal je warmste sweater aan en laten we er weer een topdag van maken!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star