Strip Masterclass met Eric Heuvel en Dick Heinz

Vrijdag kwamen voor de Tekenen bovenbouw twee grote namen uit de Nederlandse stripwereld voor de jaarlijkse Strip Masterclass. Na een aantal jaren vooral Amerikaanse helden te hebben ontvangen was het fijn om te zien dat ook in Nederland veel gebeurt op stripgebied. Eric Heuvel en Dick Heinz hadden een goed verhaal over met name hun historische stripboeken die allemaal in onze mediatheek te vinden zijn en ze waren bovendien erg goed in het begeleiden van de opdracht voor de leerlingen. De resultaten na twee lesuren waren bijzonder goed.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star